Privacyverklaring

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Privacyverklaring

Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan daarom uiterst zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken of het raadplegen van deze website gaat u akkoord met ons privacy- en cookie-beleid. 

Moulin de Chez Joyeux - 21 april 2018

Wij respecteren de privacy van de gebruikers van onze diensten. Dat geldt voor u als bezoeker van onze website, voor iedereen die zich inschrijft voor onze magazine en/of informatiegids, en uiteraard voor diegenen die een kamer bij ons boeken. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Uw gegevens zullen nimmer aan derden worden verstrekt!

Over ons
De website www.moulinjoyeux.com wordt beheerd door Moulin de Chez Joyeux en is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Onze gegevens zijn:
Moulin de Chez Joyeux
87320 Thiat
Frankrijk
SIREN : 813 131 661 (R.C.S. Limoges)

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Wanneer u een reservering plaatst, u zich online aanmeldt voor ons gratis magazine en/of informatiegids, het contactformulier invult of een andere aanvraag doet, zal aan u worden gevraagd worden om gegevens in te vullen. We verwerken in dat geval alleen de gegevens die u zelf verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

- voor- en achternaam
- e-mailadres
- hoe u ons heeft gevonden
- informatie die u zelf invult in een open veld

Voor welke doeleinden worden deze persoonsgegevens gebruikt?
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

- om uw reservering te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan
- om uw inschrijving voor ons mini-magazine of informatiegids te verwerken
- om uw vraag of reactie te verwerken
- om u het maandelijkse digitale mini-magazine te versturen
- om uw vragen te beantwoorden via Social Media of per e-mail

Verstrekking aan derden
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Profilering en cookies
Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit uw account en het ontvangen van de informatiegids en mini-magazine) met elkaar, om u de beste online ervaring te kunnen bieden.

Door uw gegevens te combineren kunnen wij onze e-mails op deze manier voor u personaliseren. Bij het verzamelen en combineren van uw gegevens maken we gebruik van cookies.

Cookies zijn tekstbestandjes die een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat u een website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Door het gebruik van cookies kan een website u bij een volgend websitebezoek herkennen. Dit kan handig zijn wanneer u bijvoorbeeld niet telkens opnieuw wilt inloggen bij een nieuw bezoek aan de website.

Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van de Consumentenbond.

Uitschakelen en verwijderen
Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Beveiliging en bewaren persoonsgegevens
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Er staat altijd een uitschrijflink onder onze mailings, maar u kunt ons ook een bericht sturen via contactpagina.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden (zoals bijvoorbeeld de diverse Social Media-kanalen) die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacy- en/of cookieverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Rechten
U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren.  Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.
Wij zullen uw verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen we op onze website publiceren. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 21 april 2018.

  

Aanbiedingen!

 

Video van de dag

Heerlijk bloot wandelen over het terreinHeerlijk bloot wandelen over het terrein
 

NFN Prettig Bloot 2020!

 

Gratis mini-magazine!

 

Poll

Hoe heeft u ons gevonden?

Gasten Moulin Joyeux

      Moulin de Chez Joyeux - 87320 Thiat - 00 33 5 55 47 36 61

Zoeken