maandag 09 december 2019 13:41

Wat is een Natura 2000-gebied?

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)
Moulin Joyeux ligt in een Natura 2000-gebied Moulin Joyeux ligt in een Natura 2000-gebied

Moulin de Chez Joyeux ligt in een zogenaamd Natura 2000-gebied. Maar wat betekent dat nu eigenlijk?

Wat is Natura 2000?

Het Natura 2000-netwerk is in 1992 tot stand gekomen en is een netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie waarin belangrijke flora en fauna voorkomen (gezien vanuit een Europees perspectief). Het Natura 2000-netwerk wil deze flora en fauna duurzaam beschermen. In juridische zin komt Natura 2000 voort uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen; in Nederland is dit bijvoorbeeld vertaald in de Natuurbeschermingswet.

Misschien verwacht je nu dat Natura 2000 een soort van natuurreservaten zijn, maar dit is niet zo. Natura 2000 ziet de mens als een belangrijk deel van de natuur is en dat deze twee dus het beste gecoördineerd samen kunnen werken. Vele Natura 2000-gebieden zijn dan ook juist waardevol door de manier waarop ze worden beheerd. 

Waarom Natura 2000?

De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren snel achteruit, dus duurzame bescherming van de flora en fauna is hard nodig. En aangezien planten en dieren zich weinig aantrekken van landsgrenzen :-) is het belangrijk om de natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo wordt er voorkomen dat de natuur in Europa steeds eenvormiger wordt.

De natuur beleven en beschermen

Hier draait het om in de Natura 2000-gebieden. Recreanten en ondernemers kunnen dan ook zeker gebruikmaken van de gebieden. Planten, vogels en andere dieren vinden in deze gebieden de bescherming die nodig is om de soorten en leefgebieden in stand te houden. Frankrijk telt ruim 1.750 Natura 2000-gebieden en deze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie.

Het Hoe en Waarom van Natura 2000

Veel mensen bezoeken natuurgebieden voor rust, ruimte en natuurschoon. Ruimte voor recreatie betekent recreëren en natuurontwikkeling samen laten gaan. Hiervoor zijn natuurlijk wel afspraken nodig tussen de overheden, beheerders en de gebruikers. Een voorbeeld is om in een deel van een Natura 2000-gebied wandelpaden aan te leggen en daarnaast een ander gedeelte af te sluiten. Zo kunnen mensen wel de natuur beleven, maar kunnen vogels en andere dieren ook hun jongen groot brengen en kunnen planten worden beschermd. De afspraken zijn afhankelijk van de mogelijkheden van het gebied, de recreatiebehoefte en de waardevolle natuur die in het gebied behouden of ontwikkeld wordt.

Gevolgen voor de omgeving

Duidelijk is dat de aanwezigheid van een Natura 2000-gebied invloed heeft op plannen voor de ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer. Zo mogen veebedrijven in of nabij een Natura 2000-gebied niet te veel ammoniak uitstoten, en bedrijfsterreinen en wegen mogen maar een beperkte geluidshinder geven, afhankelijk van de te beschermen flora- en faunasoorten. Naast deze beperkingen voor een aantal sectoren biedt Natura 2000 tegelijkertijd ook kansen voor bijvoorbeeld recreatie.

Hoe worden de gebieden gekozen? 

Tenslotte een wat technischer verhaal: het Natura 2000-netwerk bestaat uit speciale beschermingszones die zijn ingesteld voor één of meer van de 230 bedreigde habitattypen of voor de meer dan 1.000 soorten uit de ‘Bijlagen van de Habitatrichtlijn’. Het omvat ook speciale beschermingsgebieden (Vogelrichtlijngebieden of SBZ-VR) die aangewezen zijn onder de Vogelrichtlijn voor meer dan 190 bedreigde vogelsoorten en wetlands van internationaal belang. Sommige heel belangrijke gebieden zijn niet alleen Habitatsgebied maar ook Vogelrichtlijngebied. De doelstelling is om deze kwetsbare habitats en soorten in stand te houden, of nog mooier, waar mogelijk te herstellen tot een gunstige staat van instandhouding binnen hun natuurlijk leefgebied in Europa. Tot nu toe zijn er ongeveer 25.000 gebieden in het Natura 2000-netwerk opgenomen. Deze gebieden beslaan bijna één vijfde van het Europees grondgebied. 

Wat betekent dit voor Moulin Joyeux?

Je zult begrijpen uit bovenstaand verhaal dat we niet zomaar allerlei gebouwtjes neer mogen zetten; maar dat geldt wel vaker. :-) Maar serieus, in het dagelijkse leven merken we hier niet veel van. Alleen – mochten we al dit al willen beginnen – een kleine camping opstarten zou wel eens wat problematischer kunnen zijn.

Maar los hiervan hebben we alleen maar de voordelen van zo’n beschermd natuurgebied. Je treft op ons terrein heel veel bijzondere vlinders en insecten aan; dit kun je dan ook terugzien in de foto’s.

Gelezen: 530 keer Laatst aangepast op maandag 09 december 2019 17:33
Tessa

Ik ben Tessa de Jong-Severijns en ben samen met mijn man Bouwe sinds 2015 de trotse eigenaar van Moulin de Chez Joyeux. U kunt mij persoonlijk bereiken via dit e-mail adres. Meer over mij lezen? Klik dan hier.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat alle vereiste gegevens ingevuld zijn, aangeduid met een asterisk (*). HTML code is niet toegestaan.

  

Gratis mini-magazine!

 

Poll

Hoe heeft u ons gevonden?

Inloggen gasten

Zoeken